MỜI ĐỌC TÁC PHẨM NGUYỄN THANH HIỆN ĐẦY ĐỦ:
.Tiểu Thuyết .Truyện Ngắn .Trường Ca .Tạp Văn

cổ tích của đất/thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp


 em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn
ngay cả ý muốn hôn lên mắt em cũng muộn mằn
tôi là cái bao tử được sinh ra muộn mằn
để ăn những thức ăn huyễn hoặc
tôi huyễn hoặc cả khi người ta ép tôi ăn những thứ thức ăn tôi không muốn

cổ tích của đất/chúng ta vẫn đang có mặt nơi mặt đất


 đừng chờ đợi ân sủng từ các vị thần
cứ tự vinh danh mình
bằng cách ca ngợi mồ hôi
ca ngợi nước mắt
ca ngợi máu chảy ra khỏi các mạch máu

cổ tích của đất/từ những khoảng trống


thế giới vẫn chòng chành trên những cuộc chơi chẳng theo luật tắc nào
sợ sự lãng quên
người đàn ông lén dấu nhúm đất vào áo
hôm qua có kẻ nói với tôi chớ đi đâu cả

viết tặng trăng rằm tháng giêng


trăng rằm tháng giêng
tròn
sáng
đủ vỡ tung huyền thoại
hằng nga xuống đất làm ca nữ áo xiêm mệt lã Saigon Paris Newyork London
em tôi những buổi chạy sô

trên con đường du hành qua miền đất chôn nhau cắt rốn của mình

Trên con đường du hành qua miền đất chôn nhau cắt rốn của mình, 
ta chẳng bao giờ thấy cô độc. 
Xin chào! 
Những người ta gặp bao giờ cũng cất cao lời chào thân thiện. 
Có kẻ đi chân đất 
đang lùa bò qua phía bên kia đồng lúa đang trổ. 
Có kẻ đang cai quản lũ cừu mẹ và lũ cừu con, 
// Code CSS // Code Javascript