MỜI ĐỌC TÁC PHẨM NGUYỄN THANH HIỆN ĐẦY ĐỦ:
.Tiểu Thuyết .Truyện Ngắn .Trường Ca .Tạp Văn

cổ tích của đất/thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp


 em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn
ngay cả ý muốn hôn lên mắt em cũng muộn mằn
tôi là cái bao tử được sinh ra muộn mằn
để ăn những thức ăn huyễn hoặc
tôi huyễn hoặc cả khi người ta ép tôi ăn những thứ thức ăn tôi không muốn

những lời ngọt ngào nói ra từ cửa miệng ngài trưởng xứ
những thề thốt non biển tuông ra từ niềm hứng thú của các vị chúa đất sau khi ôm  hôn nhau giữa  thế giới
tôi huyễn hoặc cả khi tôi nôn thốc ra những thứ thức ăn tôi không muốn
em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn
ngay cả những điều tôi vừa nói ra cũng muộn mằn
ngôn ngữ đã bị cưỡng hiếp một cách thê thảm


// Code CSS // Code Javascript